WAAROM INLEVEREN?

Van gebruikt frituurvet en bakolie kan biobrandstof worden gemaakt. Doe het gebruikte vet in een plastic fles, sluit deze goed af en lever ‘m in. Zo draagt u bij aan een groene samenleving.

De CO2-voetafdruk van biobrandstoffen uit afval- en reststromen is gunstig:  de oliën en vetten krijgen een tweede leven, nadat de gewassen voor een ander doel zijn geteeld en de vetten voor een ander doel zijn gebruikt.  Recycling levert een bijdrage aan een circulaire economie: een economie waarin de grondstoffen zo lang mogelijk in de kringloop blijven. Biobrandstoffen zijn bovendien hernieuwbaar. Dit in tegenstelling tot fossiele grondstof waarvan de bronnen eindig zijn.

Ook wordt met het inzamelen van gebruikte vetten voorkomen dat deze in het riool terechtkomen waar ze schade kunnen aanrichten.

Bij steeds meer supermarkten, scholen, sportclubs en milieustraten kunt u gebruikt frituurvet of bakolie inleveren voor recycling. Kijk op de kaart voor een inzamelpunt bij u in de buurt.