Menu

Gebruikt frituurvet: geen afval maar waardevolle grondstof

11 december 2023

Herbruikbare grondstoffen worden nog te vaak weggegooid. Zonde, want deze grondstoffen kunnen een tweede leven krijgen en dat is goed voor het milieu. Dat geldt bijvoorbeeld voor gebruikte vetten en oliën, die de ideale grondstof vormen voor duurzame biobrandstoffen. Het inleveren van gebruikte vetten is belangrijk. Vandaar dat de campagne Frituurvet Recycle Het! hier aan het eind van elk jaar aandacht aan geeft.

Aandacht voor inleveren
Dat er meer aandacht moet komen voor het inleveren van gebruikte vetten en oliën bleek dit jaar uit een onderzoek van 2 studenten. Van de 122 respondenten leverde 39% hun gebruikte vet in, gooide 9% het door de gootsteen en 35% bij het restafval. 17% van de respondenten vulden ‘overig’ in, zij spoelden het door de wc of deden het bij het GFT-afval. De reden dat het niet werd ingeleverd had vooral te maken met het feit dat mensen niet wisten waar de inzamelpunten zijn.
Op de website frituurvetrecyclehet.nl staan alle bij ons bekende inzamelpunten voor gebruikte oliën en vetten. Het zijn er zo’n 2500 verspreid over heel Nederland. Er is dus altijd wel een inzamelpunt in de buurt. Via sociale media deelt de campagne informatie en tips in de vorm van video’s, berichten en afbeeldingen, die duidelijk maken hoe en waar de gebruikte olie of het vet kan worden ingeleverd.

De voordelen van recyclen
Inleveren van gebruikt frituurvet of olie is goed voor het milieu omdat het kan worden hergebruikt. Het ingezamelde frituurvet wordt grotendeels gebruikt als biobrandstof; voornamelijk als biodiesel. De biodiesel is geschikt voor personenauto’s en vrachtverkeer, maar ook voor de lucht- en scheepvaart. Het wordt ook gebruikt als biobrandstof voor energieopwekking. Door het hergebruiken van vet hoeven er minder fossiele brandstoffen te worden gebruikt en verminderen we de koolstofuitstoot.
Recycling levert een bijdrage aan een circulaire economie: een economie waarin de grondstoffen zo lang mogelijk in de kringloop blijven. Ook worden verstoppingen in het riool voorkomen, vaak een grote schadepost voor gemeenten. Gebruikt frituurvet dat bij het restafval belandt komt terecht in de vuilverbranders. Om het hier te verbranden, kost de samenleving geld, terwijl recycling de samenleving alleen maar voordelen oplevert.

Oproep
De campagne roept consumenten op om op zoek te gaan naar een inzamelpunt in de buurt en gebruikte vetten en oliën in te leveren. Ook motiveert de campagne verenigingen, kinderboerderijen, supermarkten en sportclubs om inzamelpunt te worden. Ze dragen dan bij aan een groene samenleving en krijgen een vergoeding voor het ingezamelde vet. Op www.frituurvetrecyclehet.nl staan alle inzamelpunten en kunnen organisaties zich aanmelden.

Klik hier voor het persbericht als pdf.