Menu

Inzameling gebruikte frituuroliën en -vetten bij kinderboerderijen toegestaan

10 juli 2023

Op 7 juli 2023 is een regeling gepubliceerd die het voor kinderboerderijen officieel mogelijk maakt gebruikt frituurvet in te zamelen. Het inzamelen van gebruikte vetten door kinderboerderijen wordt op dit moment gedoogd. De campagne Frituurvet Recycle Het! is blij dat het inzamelen van gebruikt frituurvet nu officieel is goedgekeurd.

Gebruikte frituuroliën en -vetten zijn goed herbruikbare restproducten die kunnen worden omgezet in biobrandstof. Het inzamelen van gebruikte vetten en oliën moet zo makkelijk mogelijk worden gemaakt en daarom is het van belang om zoveel mogelijk inzamelpunten voor gebruikte frituuroliën en -vetten te hebben.

Kinderboerderijen

Kinderboerderijen, er zijn er zo’n 400 in Nederland, hebben een educatieve functie en liggen over het algemeen direct in de leefomgeving van inwoners van steden en dorpen. Als ontmoetingsplek in de wijk worden deze locaties veelvuldig bezocht door jong en oud. De educatie van kinderboerderijen gaat hoofdzakelijk over de omgang met en verzorging van dieren. Door het bieden van een inlevermogelijkheid voor gebruikte frituurvetten en -oliën die afkomstig zijn van particuliere huishoudens, kan deze educatieve functie worden uitgebreid naar onderwerpen op het gebied van hergebruik en duurzaamheid. Zo wordt gewerkt aan bewustwording bij kinderen en hun (groot)ouders. Een dichtbij gelegen inzamelingsmogelijkheid maakt het inleveren laagdrempeliger en zorgt ervoor dat het makkelijker wordt deze duurzame keuze te maken.

Regels

De kinderboerderij die gebruikte frituuroliën en -vetten inzamelt moet zich aan voorschriften houden. Hierbij gaat het met name over de verzameling en opslag in gesloten lekvrije verzamelbakken, het schoon houden van de directe omgeving waarin de verzamelbakken worden geplaatst, het informeren van de bezoekers over de manier waarop het inleveren van de gebruikte frituuroliën en    -vetten moet gebeuren en daar op toezien en de afvoer van de ingezamelde oliën en vetten door een geregistreerde vervoerder. De kinderboerderij moet ook maatregelen treffen om te voorkomen dat de gebruikte oliën op een of andere wijze in het voer voor de landbouwhuisdieren kan komen.
Al jaren hanteren de kinderboerderijen een protocol voor de inzameling van gebruikte vetten dat waarborgt dat de frituuroliën en -vetten buiten het bereik van landbouwhuisdieren worden gehouden. Klik hier voor dat protocol.

Klik hier voor de regeling, gepubliceerd in de Staatscourant, die op 1 oktober 2023 ingaat.