Menu

Campagne voor het recyclen van frituurvet

5 juli 2017

De gemeente Rotterdam heeft in samenwerking met de campagne ‘FrituurvetRecycleHet!’ op 18 mei j.l. een kleine publieksactie gehouden bij supermarkt Hoogvliet in winkelcentrum Beverwaard. Het doel was om mensen te informeren over het nut van het inleveren van gebruikt frituurvet en olie.

Onderdeel van de actie was een korte enquête waarin de mensen gevraagd werd wat ze met gebruikt frituurvet en olie doen als ze ervan af willen en – als ze aangeven het in te leveren – waar ze het dan inleveren.

De voorlichters van de gemeente Rotterdam hebben 94 mensen gesproken. 17% van de respondenten gaf aan het gebruikte vet door het riool te spoelen. 49% van de respondenten gaf aan het gebruikte vet bij het restafval te deponeren. 3% van de respondenten gaf aan op een andere manier met het gebruikte frituurvet om te gaan. 31% van de respondenten gaf aan het gebruikte frituurvet al in te leveren.

De passanten bleken erg ontvankelijk voor de boodschap van recycling. Mensen gaven aan hun gedrag aan te passen na het gesprek met de voorlichters. De van gebruikt vet gemaakte kaarsen werden zeer positief ontvangen!